Company Name

HP Polska sp. z o.o.
Address

Leonarda da Vinci 9
44-109 Gliwice
POLAND

Plant ManagerPiotr Zygmuntowicz
Contact+48 662 267 667

Polish:

Zarząd spółki pod firmą HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka"), informuje, że w dniu 30 września 2022 roku został uzgodniony Plan Połączenia Spółki, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą „Adler Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, jako spółką przejmującą oraz ze spółką pod firmą Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu, jako spółką przejmowaną z dnia 30 września 2022 roku.

English:

The Management Board of the company under the business name of HP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Gliwice (the "Company"), announces that the Plan of Merger of the Company, as the acquired company, with the company under the business name of “Adler Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Bielsko-Biała, as the acquiring company, and with the company under the business name of Auto Acoustics Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Międzyrzecz, as the acquired company has been agreed on September, 30 2022.

Fusion documents:

1. Merger plan 

2. Attachment 1

3. Attachment 2

4. Attachment 3

5. Attachment 4

6. Attachment 5

7. Attachment 6

8. Attachment 7

9. Attachment 8

10. Attachment 9

11. Attachment 10